ἀποβλαστήματα


ἀποβλαστήματα
ἀποβλάστημα
shoot
neut nom/voc/acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αποβλαστήματα — Συσσωματώματα κυττάρων που σχηματίζονται στη μεσεγχυματική στοιβάδα των τοιχωμάτων της γαστρικής κοιλότητας των σπόγγων και περιβάλλονται από ένα στερεό περίβλημα με πυριτικές βελόνες (αμφίδισκοι). Ορισμένοι σπόγγοι των γλυκών νερών μπορούν με τα …   Dictionary of Greek

  • ἀποβλαστήματ' — ἀποβλαστήματα , ἀποβλάστημα shoot neut nom/voc/acc pl ἀποβλαστήματι , ἀποβλάστημα shoot neut dat sg ἀποβλαστήματε , ἀποβλάστημα shoot neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αναπαραγωγή — Χαρακτηριστική λειτουργία όλων των ζωντανών συστημάτων, που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση, συνέχιση και εξέλιξη του φαινομένου της ζωής σε νέους οργανισμούς, με τελικό επακόλουθο τη διατήρηση και διαιώνιση του είδους τους. Η α. είναι απόλυτα… …   Dictionary of Greek

  • αποβλάστημα — το (Α ἀποβλάστημα) νεοελλ. 1. πληθ. τα αποβλαστήματα (κατά τη θεωρία του Δαρβίνου) είναι αόρατα σωματίδια που παράγονται από τα σωματικά κύτταρα στα διάφορα όργανα, αποχωρίζονται απ αυτά και συσσωρεύονται με ανάλογα σωματίδια στα γεννητικά… …   Dictionary of Greek

  • παγγένεση — και παγγενεσία, η [παγγενέτης] βιολ. θεωρία που διατυπώθηκε από τον Δαρβίνο το 1868 σχετικά με την κληρονομικότητα και την ανάπτυξη και σύμφωνα με την οποία τα σωματικά κύτταρα τού οργανισμού παράγουν, το καθένα από ένα, μικρά αποβλαστήματα, τους …   Dictionary of Greek

  • παγγόνος — ο βιολ. καθένα από τα αποβλαστήματα που, σύμφωνα με τη θεωρία παγγένεσης τού Δαρβίνου, παράγονται από τα σωματικά κύτταρα τού οργανισμού και τα οποία, συσσωρευόμενα στα ωάρια και στα σπερματοζωάρια, σχηματίζουν κατά την ανάπτυξη τού νέου… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.